खस क्षत्री–बाहुनको बकपत्र

रघु मैनाली कुरा नयाँ होइन तर सान्दर्भिक भयो । त्यसैले केही लेख्नु जरुरी ठानेँ । म लिंग, नश्ल, वर्ण र रंगका आधारमा समाज र राज्यको परिभाषा खोज्ने प्राचीन मानव चेतनाको पक्षधर होइन । वर्तमानका मेरा सर्वजाति अभिभावक, संगी र भावी सन्ततिहरूबीच परस्पर घृणा फैलाउने र बदलाको भावना सिर्जना गर्ने कुरा म सोच्नसम्म पनि सक्तिनँ । तसर्थ, मेरै विगत र सन्निकटContinue reading “खस क्षत्री–बाहुनको बकपत्र”

To All Privileged Bahun-Chhetri Elites of Nepal [and Zamindars of South]

By a nonelite, unprivileged Bahun I am totally amused, almost to death, by the hypocrisy of REAL Bahun Chhetri elites whose parents (bureaucrats, judges, ministers etc) were lucky (or corrupt or influential or combination of all) enough to make money to send their kids to top schools of Kathmandu (xaviers, ‘kanthas etc), D’ling and D’doonsContinue reading “To All Privileged Bahun-Chhetri Elites of Nepal [and Zamindars of South]”